بسم الله الرّحمن الرّحیم

نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِیلَ‌

(آل‌عمران: 3)

«مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدس»، عرصه‌ای است برای مطالعات، پژوهش‌های تطبیقی و یا مستقل قرآن و متون مقدس سایر ادیان، تا از این رهگذر راه برای گسترش و تعمیق ادبیات علمی در این عرصه میسر گردد. دوفصل‌نامه «مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس»،‌ مجله‌ای است علمی با رویکرد پژوهشی و از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی که در آن به ارائه مطلب یا نظریه‌ای بدیع در زمینه‌های تخصصی «مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدس» پرداخته شده باشد، استقبال می‌کند. قلمرو مسائل این نشریه، مطالعات مرتبط با کتب و متون مقدس ادیان اعم از ابراهیمی (مانند: تورات، انجیل و قرآن) و غیرابراهیمی(مانند: اوستا، وداها، تری پیتکا، گرانت صاحب و ... ) است و می تواند شامل تمام عرصه های تطبیقی علوم قرآنی و متون مقدسی دیگر ادیان اعم از کتاب مقدس هر دین یا احادیث و سنت شفاهی و تفسیری آنان نیز باشد.

شاپای چاپی:  4718 - 2645

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 7-142 

مقاله پژوهشی

مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

صفحه 31-55

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر جانشین سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی