تعداد مقالات: 18
1. هفت نکته در باب مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدّس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-8

احمدرضا مفتاح


2. هم‌اندیشی بینامتنی: گفت‌وگوی اسلام، مسیحیت و یهودیت بر محور متون مقدس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397


3. هنجارهای اخلاقی در تفسیر متون مقدس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-29

سیدحسن اسلامی


4. مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


5. مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-55

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


6. الاهیات تطبیقی: تلاشی برای توسعه فهم متون مقدّس

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-47

مهراب صادق‌نیا


7. خداگونگی در سه مفهومِ متون مقدس: تقلید از خدا، تشبه به مسیح و اطاعت الهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-71

مهراب صادق نیا


8. خداگونگی در سه مفهومِ متون مقدس «تقلید از خدا، تشبه به مسیح و اطاعت الهی»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


9. سیر تاریخی پژوهش‌های غربی دربارۀ انگارۀ اسلامی تحریف بایبِل

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-82

محمدعلی طباطبایی (مهرداد)


10. ارزیابی و تحلیل الوهیت حضرت مریم (س) در سنت مسیحی و تفاسیر اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-89

فتح الله نجّار زادگان؛ فاطمه قربانی


11. ارزیابی و تحلیل الوهیت حضرت مریم در سنّت مسیحی و تفاسیر اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


12. ویژگی‌ها و کارکرد «حکمت» در کتاب مقدّس‌ عبری (تورات) و قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-105

حمیده امیریزدانی؛ لیلا هوشنگی


13. روح‌القدس در کتاب مقدس یهودی-مسیحی و قرآن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-111


14. روح القدس در کتب مقدس یهودیت، مسیحیت و اسلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

احمد رضا مفتاح


15. هرمنوتیک بودایی: فهم معنای نهایی متن در سنت‌های بودایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 107-132

علیرضا شجاعی


16. رویکردها و روش‌های تفسیری کتاب مقدس در آیینه جامعه‌شناسی فرهنگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-133

باقر طالبی دارابی


17. رویکردها و روش‌های تفسیری کتاب مقدس در آیینه جامعه‌شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398