هم‌اندیشی بینامتنی: گفت‌وگوی اسلام، مسیحیت و یهودیت بر محور متون مقدس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397


هنجارهای اخلاقی در تفسیر متون مقدس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 9-29

سیدحسن اسلامی


مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-55

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


الاهیات تطبیقی: تلاشی برای توسعه فهم متون مقدّس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-47

مهراب صادق‌نیا


خداگونگی در سه مفهومِ متون مقدس «تقلید از خدا، تشبه به مسیح و اطاعت الهی»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


سیر تاریخی پژوهش‌های غربی دربارۀ انگارۀ اسلامی تحریف بایبِل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 49-82

محمدعلی طباطبایی (مهرداد)


ارزیابی و تحلیل الوهیت حضرت مریم (س) در سنت مسیحی و تفاسیر اسلامی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 71-89

فتح الله نجّار زادگان؛ فاطمه قربانی


ارزیابی و تحلیل الوهیت حضرت مریم در سنّت مسیحی و تفاسیر اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


ویژگی‌ها و کارکرد «حکمت» در کتاب مقدّس‌ عبری (تورات) و قرآن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-105

حمیده امیریزدانی؛ لیلا هوشنگی


روح القدس در کتب مقدس یهودیت، مسیحیت و اسلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

احمد رضا مفتاح


رویکردها و روش‌های تفسیری کتاب مقدس در آیینه جامعه‌شناسی فرهنگی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 111-133

باقر طالبی دارابی


رویکردها و روش‌های تفسیری کتاب مقدس در آیینه جامعه‌شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398