الاهیات تطبیقی: تلاشی برای توسعه فهم متون مقدّس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

ما نمی‌توانیم چون گذشته به دیگری دینی بی‌توجه باشیم. آشنایی ما با سنت‌های دینی دیگر زمینه‌های تازه‌ای برای گفت‌وگو، تطبیق، و نیز تجدید زمینه‌های فهم دینی خودمان فراهم آورده است. الاهیات تطبیقی در دنیای ما موضوع جذّابی است؛ اما برای آنان که رغبت دارند در سنت دینی خود متعهدانه زیست کنند تطبیق ممکن است دلهره‌آور باشد. به همین دلیل رویّه‌هایی از مطالعات تطبیقی که بی‌تعلقی به دین و سنت دینی را به هنگام مطالعه توصیه می‌کنند، گذشته از شدنی یا ناشدنی‌بودن، ممکن است برای فهم سنتی از دین معضل به شمار بیایند. این مقاله کوشیده است رویّه‌ای تازه از الاهیات تطبیقی معرفی کند که خصلت ایمانی و الاهیاتی بیشتری دارد و آگاهی از سنت‌های دینی دیگر را زمینه نوفهمی سنت دینی خود معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها